STK

logo 562 03 Ústí nad Orlicí, Třebovská 348 Tel: 468 002 669
Legislativa

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly najdete zde - www.stkinfo.cz

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č.56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám.

Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Co vše s sebou za doklady?

  • velký technický průkaz - VTP (originál !!!)
  • malý technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla
  • v případě opakované technické prohlídky je potřeba mít s sebou ještě protokol z minulé pravidelné technické prohlídky, na kterém byla na vozidle nalezena závada typu „B“ resp. „C“
  • doklad (protokol) o provedení měření emisí motoru silničního vozidla. Doklad NESMÍ být starší 30-ti dnů (při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!) !!!!! Pokud si zákazník nechá provést měření emisí na našem STK v rámci pravidelné technické prohlídky obrdží tento protokol od nás !!!!!
  • u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem (LPG, CNG) doporučujeme (pro samotné provedení technické prohlídky není podmínkou) platnou revizi plynového zařízení

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 6:00 - 14:30

Po předchozí domluvě je možno objednat i mimo pracovní dobu.

Objednat